Korektury textů

 • Text bez pravopisných chyb (gramatická korektura) a překlepů;
 • slohově vytříbený (stylistická korektura);
 • přehledný a dobře čitelný (typografická korektura).

Podrobnosti o službě

Písemná komunikace na vysoké úrovni

Písemná komunikace na vysoké úrovni

Jistě mi dáte za pravdu, že gramatické chyby, kostrbaté větné konstrukce či nepřehlednost textu nejsou nejlepší vizitkou. Nejenže sníží profesionální image Vaší společnosti, ale mohou způsobit nesprávnou interpretaci textu nebo dokonce zcela odradit potenciálního klienta.

Každý máme talent na něco jiného. Pokud Vaší nejsilnější stránkou není právě písemná komunikace, nestyďte se obrátit na profesionálního korektora.

Často kladené dotazy

Naše nabídka platí prakticky pro každý text v českém jazyce. Např.:

 • texty propagačních materiálů (letáky, brožury, katalogy);
 • obsah webových stránek a e-shopů;
 • školní práce (seminární, bakalářské, diplomové práce, ...);
 • projektové a technické dokumentace;
 • manuály a návody;
 • knižní publikace a další.

Dodací lhůty záleží na rozsahu textu a aktuálním vytížení našich korektorů. Pokud na korekturu opravdu spěcháte (např. u školních prací to zažil snad každý), můžeme se domluvit na přednostním vyřízení. Cena může být v takovém případě o něco vyšší. Kontaktujte nás a určitě se domluvíme.

Stylistická korektura se zabývá kontrolou a opravou textu po slohové stránce. Zabývá se zejména stavbou vět a správným užitím slov. Jaké jsou nejčastější stylistické chyby?

 • Nadměrné opakování či nevhodné užití slov;
 • kostrbaté větné konstrukce;
 • nechtěná víceznačnost vět;
 • chybný slovosled a další.

Typografická korektura se zaměřuje na vizuální úpravu textu s cílem zajistit co nejlepší čitelnost. Na jedné straně řeší formátování textu (strukturování, font, barva), na druhé straně např. mezislovní mezery, interpunkční znaménka, závorky, pomlčky a spojovníky, dělení slov, zalomení řádků, formáty dat apod.

Tento typ korektury vychází zejména z normy „ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory“ a uplatňuje se v ní i estetické cítění.

NS = normostrana = 1800 znaků vč. mezer

Ano, detaily této služby jsou uvedeny na stránce „SEO copywriting“.

Jak probíhá spolupráce?

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na telefonním čísle +420 776 000 095.

Na základě Vaší poptávky stanovíme cenovou kalkulaci a termín zpracování.

V případě zájmu provedeme korektury v textovém editoru v režimu „sledování změn“ pro zpětnou kontrolu provedených úprav.

Kontaktujte nás

Mám zájem o...