PPC kampaně

PPC kampaně

  • Výběr vhodné platformy či kombinace platforem pro PPC kampaň;
  • nastavení optimální strategie a cílení kampaně;
  • stanovení měsíčního rozpočtu adekvátního Vašim cílům a potřebám;
  • příprava a optimalizace technických prostředků;
  • průběžné monitorování a analýzy spuštěných kampaní, dynamické modifikace pro dosažený nejlepších výsledků a maximálního zhodnocení vloženého kapitálu.

Podrobnosti o službě

Výběr platformy, strategie, rozpočtu

Platforma, strategie, rozpočet

V současnosti máte na výběr ze široké škály platforem PPC kampaní a každá z nich zpravidla nabízí široké možnosti konfigurací, strategií, cílení. Mezi nejoblíbenější platformy patří Google Ads, nabízející reklamu ve výsledcích vyhledávání (dříve AdWords) a grafické bannery v partnerské síti webů (dříve AdSense). Podobné služby nabízí český Sklik. Další alternativou jsou reklamní příspěvky na sociálních sítích Facebook, Instagram a mnoho dalších.

Je potřeba nejprve podrobně a z různých hledisek analyzovat Vaše cíle a potřeby a na základě této analýzy nalézt vhodnou platformu či kombinaci platforem, navrhnout efektivní strategii a stanovit optimální měsíční rozpočet.

Funkční komunikační média

Funkční komunikační média

Základem reklamní kampaně jsou komunikační média. Na jedné straně je tvoří reklamní jednotky, např. inzeráty, grafické bannery, příspevky na sociálních sítích. Každý z nich potřebuje upoutat pozornost, předat základní informaci a motivovat účastníka komunikace ke kliknutí. Takové reklamní jednotky pro Vás rádi navrhneme a připravíme.

Na druhé straně potřebujete místo, kam bude potenticiální zákazník z reklamy odkázán. Toto místo bude nejčastěji reprezentováno tzv. "landing page". Jedná se o stránku webu (popř. samostatný mikroweb), která má specifickou podobu a strukturu a jejím cílem je navést návštěvníka ke konkrétní akci - zakoupení zboží, objednání služeb, zadání kontaktních údajů apod. Pokud máte web od nás, pravděpodobně je s landing stránkami již počítáno. Pokud ne, domluvíme individuální postup.

Spuštěním kampaně to nekončí

Spuštěním kampaně to nekončí

Reklamní kampaň běží, návštěvnost webu, prodej zboží či služeb roste. Tím pro nás ale práce nekončí. Po celou dobu budeme kampaň průběžně monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat dosahované výsledky. V případě potřeby budeme dynamicky provádět úpravy pro co nejefektivnější využití investovaných prostředků a maximalizaci požadovaných výsledků.

Často kladené dotazy

Zkratka PPC pochází z anglické fráze „pay per click“. Jedná se o internetový reklamní systém, jehož princip spočívá v tom, že inzerent neplatí za zobrazení reklamní jednotky, ale pouze za proklik, tedy např. za přesměrování potenciálního klienta na webové stránky interenta. Tento systém je vysoce efektivní a jeho výsledky jasně měřitelné.

Při profesionálním nastavení a správě kampaně existuje přímá úměra mezi vynaloženými finančními prostředky a výsledným profitem, plynoucím z kampaně. Vždy existuje spodní i horní hranice pro dostažení maximální efektivitity kampaně, ale ta je zcela individuální. Proto je dobré ještě před začátkem spolupráce stanovit jasné a měřitelné cíle, nejlépe ve formě čísel. Kampaň i její rozpočet se pak staví přesně na míru Vašich cílů.

Jak probíhá spolupráce?

Sjednejte si bezplatnou konzultaci. Využít můžete kontaktní formulář nebo zavolejte na telefon +420 776 000 095. Preferujeme osobní setkání, pokud to ale není z jakéhokoliv důvodu vhodné, zvládneme konzultaci i po telefonu, e-mailu, Skypu apod.

Během konzultace společně stanovíme cíle, kterých chcete pomocí internetového marketingu dosáhnout a prostředky, které je možné pro jejich dosažení využít. Na základě těchto informací vypracujeme individuální marketingovou strategii, včetně optimální výše měsíčního rozpočtu.

Pro efektivní funkčnost marketingových kampaní, zaměřených na zvyšování návštěvnosti webu, zejména s cílem nákupu zboží či služeb je bezpodmínečně nutné mít správně uzpůsobený web. V případě, že nemáte web od nás, provedeme bezplatnou analýzu. V případě zásadních nedostatků, zejména v oblastni UI/UX, pro Vás web upravíme, popř. vytvoříme nový.

Spuštěné kampaně budeme průběžně sledovat, analyzovat a v případě potřeby modifikovat pro dosažení nejlepšího možného výsledku a maximálního zhodnocení vložených prostředků.

Kontaktujte nás

Mám zájem o...