SEO: optimalizace pro vyhledávače

SEO: optimalizace pro vyhledávače

 • Trvalé zvýšení návštěvnosti webu bez nutnosti placené reklamy;
 • budování a udržování pozic ve výsledcích vyhledávání;
 • optimalizace obsahu webu;
 • zlepšení uživatelského zážitku na webu.

Podrobnosti o službě

Kvalitní text = základ SEO

Kvalitní text = základ SEO

Kvalitní obsah webu, zejména jeho textová složka tvoří až 3/4 úspěchu optimalizace pro vyhledávače. Roli hraje délka a strukturování textu, hustota tzv. „klíčových slov“ nebo také správné využití obrázků či videí pro ilustraci.

Základem budování obsahu, zaměřeného na SEO je analýza klíčových slov. Ta řekne, jaká klíčová slova z Vašeho oboru (a jak často) lidé zadávají do vyhledávačů. Tato klíčová slova je potřeba vhodně zapracovat do celé webové struktury.

Velmi užitečné je také zpracování tzv. obsahové strategie a obsahového kalendáře. Tyto dokumenty mimo jiné stanoví jaký obsah a jak často je potřeba vytvářet, jaká je jeho vhodná délka, struktura nebo na jaká témata se zaměřit. Nechte veškeré starosti ohledně kvalitního obsahu webu na nás.

Technické SEO dílek po dílku

Technické SEO dílek po dílku

Kromě kvalitního obsahu hraje v optimalizaci pro vyhledávače roli také mnoho technických „drobností“. Je to jako skládání puzzle. Mezi dílky skládačky patří:

 • kvalita UI, dodržování zásad přístupnosti, optimalizace pro mobilní zařízení;
 • vhodný výběr domény, „zralost“ domény, použití tzv. „hezkých url“;
 • rychlost načítání webu;
 • validní a správně strukturovaný kód;
 • vhodné využití metatagů...

S touto problematikou si běžný uživatel zpravidla sám neporadí. Proto je lepší se obrátit na odborníka.

Optimalizace rychlosti načítání

Optimalizace rychlosti načítání

Kapitola sama pro sebe je rychlost načítání webu. Tu ovlivňuje mnoho technických faktorů, mimo jiné:

 • kvalita použitého CMS;
 • kvalita a konfigurace hostingu či serveru;
 • správné nastavení cache;
 • práce s obrázky;
 • komprimace a způsob načítání CSS a JS souborů...

Webové stránky, které tvoříme my mají vždy již v základu pokročilou optimalizaci rychlosti načítání. Pokud máte zájem o optimalizaci stránek vytvořených jiným dodavatelem, je potřeba nejprve udělat podrobnou analýzu a navrhnout individuální řešení.

Často kladené dotazy

SEO je zkratka anglické fráze „search engine optimalization“, česky „optimalizace pro vyhledávače“. Jedná se o proces úpravy webu s cílem získat co nejvyšší hodnocení v konkrétním internetovém vyhledávači (např. Google, Seznam, ...) a tím i co nejvyšší pozici ve výsledcích vyhledávání konkrétních klíčových slov.

Přesný algorismus, jakým vyhledávače weby hodnotí a řadí je jejich nejpřísněji střežené know-how a neustále se vyvíjí. Tzn. neexistuje žádný univerzální návod, jak SEO provádět. SEO jako obor se vyvíjí na základě praktických zkušeností expertů a jejich vzájemného sdílení.

Záleží na tom, co od webu očekáváte. Optimalizace pro vyhledávače Vám přinese zvýšenou návštěvnost webu z výsledků vyhledávání v internetových vyhledávačích. Pokud jádro Vašeho marketingu tkví jinde (např. v PPC, outdoorové či masmediální reklamě, osobním komunikaci, sociálních sítích apod.), postačí Vám nejspíše web v čistě prezentační formě a nebude nutné se na SEO zaměřovat. Pokud je centrem Vašeho marketingu web, bude SEO pravděpodobně nezbytné.

Dalším faktorem je konkurence. Čím větší máte na internetu konkurenci, tím vzrůstá i potřeba kvalitního SEO (viz další otázka).

Často se stává, že konkurence na internetu má mnohaletý náskok a výrazně rozsáhlejší web bez technických či obsahových chyb. Takovou konkurenci pravděpodobně neporazíte ze dne na den. Nemá ale smysl se vzdávat. S dostatkem trpělivosti a dlouhodobým budováním webu úspěchu dosáhnete. Vždy je lepší začít dnes než zítra.

Existují také různé způsoby jak si vydobýt své místo na internetu, navzdory silné konkurenci. Např. se místo obecných, častěji hledaných klíčových slov a frází můžete zaměřit na více specifická tzv. „longtailová“ klíčová slova, která konkurence může opomíjet. Pro rychlejší start projektu na internetu poslouží také různé marketingové nástroje jako PPC kampaně, sociální sítě apod.

Obecně řečeno ano. Záleží však na tom, jak moc starý web je a v jakém je technickém stavu. Dnes se prakticky neobejdete bez optimalizace pro mobilní zařízení, např. formou responzivního designu. Úspěšný web také musí mít kvalitní uživatelské rozhraní a musí splňovat základní pravidla přístupnosti. V mnoha případech je pak efektivnější vytvořit web zcela nový. Obsah i klíčové vlastnosti vizuálního stylu mohou zůstat zcela zachované. Při správném provedení také neztratíte již vybudouvanou návštěvnost a pozice ve vyhledávačích.

V mnoha případech platí, že čím více textu na webu máte, tím lépe. Všichni ale dobře víme, že většina návštěvníků web pouze prohlíží a nečte. Zkušený a profesionální webový návrhář dokáže navrhnout strukturu webu tak, aby do ní bylo možné zakomponovat velké množství textu, který nebude obtěžovat ani bránit v uskutečnění požadovaných akcí (konverzí) a zároveň bude snadno dostupný pro ty, které skutečně zajímá.

SEO navíc není nic nepřirozeného. V dnešním pojetí znamená zvýšení kvality technické a obsahové stránky webu. Obsah se již nepřizpůsobuje strojům, jak tomu bylo dobách počátků internetových vyhledávačů, ale lidem a tomu co lidé chtějí a hledají.

Jak probíhá spolupráce?

Sjednejte si bezplatnou konzultaci. Využít můžete kontaktní formulář nebo zavolejte na telefon +420 776 000 095. Preferujeme osobní setkání, pokud to ale není z jakéhokoliv důvodu vhodné, zvládneme konzultaci i po telefonu, e-mailu, Skypu apod.

Během konzultace společně stanovíme cíle, kterých chcete pomocí SEO dosáhnout a prostředky, které je možné pro jejich dosažení využít. Na základě těchto informací vypracujeme individuální plán a postup.

Nedílnou součástí SEO je analýza klíčových slov, která odhalí, jaká slova a fráze z Vašeho oboru lidé zadávají do vyhledávačů a jak často. Z těch slov se pak vyberou ta nejvhodnější a stanoví se způsob jejich využití. Pokud již máte zpracovanou kvalitní analýzu klíčových slov, můžeme vycházet z ní.

Předpokladem pro úspěšnou spolupráci je ve většině případů také vytvoření obsahové strategie a obsahového kalendáře, kde je detailně specifikována správná forma obsahu Vašeho webu a četnost jeho přibývání.

SEO zpravidla není jednorázovou či krátkodobou záležitostí, ale vyžaduje dlouhodobou spolupráci. Na základě výše uvedených analýz a dokumentů budeme dlouhodobě spolupracovat na dosažení vytyčených cílů.

Vyúčtování přípravné fáze (analýzy, strategie) je jednorázové. Po dohodě může být prováděna aktualizace v intervalu měsíců či let. Dlouhodobá spolupráce je fakturována periodicky zpětně za určité období (zpravidla měsíc) dle odpracovaného času a provedeného výkonu (počet NS textu apod.).

Kontaktujte nás

Mám zájem o...